DebriEcaSan® aquagel

je hydroaktivní gel pro ošetření akutních i chronických ran, dekubitů, odřenin, popálenin a ulcerací jiné etiologie

K lokální aplikaci na nehojící se rány (bércové vředy, diabtické defekty, praskliny, trhliny, proleženiny) a jako podpůlrný lokální prostředek k zabránění rozvoje zánětu podkožních tkání a šlach aj.
DebriEcaSan aquagel velmi příznivě působí na okraje defektu, které zůstávají zcela vitální, bez poškození a svým složením má sekundární terapeutický účinek, který výrazně urychluje hojení a pozitivně napomáhá aplikované terapii při novotvorbě cév a obnově krycí tkáně kůže a sliznic okrajových částí defektur, čímž urychluje hojení a znatelně zmenšuje rozsah poškození. Současně obnovuje krycí tkáň na nově vytvořených vazivově-cévních tkáních - ostrůvky uvnitř defektu. Po jejich sloučení pak vzniká nový kožní kryt také uvnitř rány a postupně dochází k úplnému zhojení
DebriEcaSa aquagel se doporučuje používat zejména v čistící a granulační fázi hojení.

výhody použití

 • Snižuje alkalické pH v ráně, tím napomáhá hojení
 • Snižuje mikrobilní zátěž
 • Účinně hydratuje ránu i okolí rány, brání tvorbě krust
 • Uvolňuje nekrózy a ulpívající devitalizovanou tkáň
 • Zkracuje dobu hojení
 • Nepoškozuje zdravou tkáň, je netoxický, ndráždí kůži ani sliznce
 • podporuje uzavírání rány
 • nealergizuj, vhodný pro použití u dětí i těchotných žen
 • komplatibilní se všemi terapeutickými mateirály
 • Zajišťuje atraumatický převaz ran
 • Konzistence gelu umožňuje aplikaci ve svislých polohách (nevytéká)

Návod na použití

Očistěte ránu od mechanických nečistot, poté spodinu dezinfikujte nejlépe dezinfekčním roztokem DebriEcaSan® Alfa. Aplikujte gel z originálního balení přímo na defekt tak, aby kopíroval jeho okraje. Okraje rány je vhodné potřít ochrannou pastou. Ránu kryjte nejlépe polyetylenovou mžítkou, či sterilními čtverci mastého tylu. Dále přiložte absorpční krytí s nepropustnou fólií a fixujte obinadlem. Gel lze ponechat 24-48 hodin. Více v návodu na použití u výrobce.

Skladování

Dlouhodobě skladujte v původních obalech mimo dosah dětí v chladnu a temnu, krátkodově (při používání) možno skladovat maximálně do teploty 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.


 

DebriEcaSan® aquagel 250g, tuba

Objednací kód:258

Kód VZP: 0082670

Výše úhrady: 75%

DebriEcaSan® aquagel 500g, lahev s uzávěrem (aplikační tryska)

Objednací kód:265

Kód VZP: 0082669

Výše úhrady: 75%

DebriEcaSan® aquagel 30ml, lahvička s aplikátorem (v krabičce)

Objednací kód:319

DebriEcaSan® aquagel 30g, tuba (v krabičce)

Objednací kód: 326

Upozornění:

Nepoužívat současně s lokálními ATB v kolagenových nosičích. Může dojít ke snížení lokálních účinků ATB. Nepoužívat při alergii na některou ze substancí. Nepožívat.

DebriEcaSan® aquagel je zdravotnický prostředek třídy nebezpečnosti IIb, CE1023.