DebriEcaSan® aquagel

je hydroaktivní gel pro ošetření akutních i chronických ran, dekubitů, odřenin, popálenin a ulcerací jiné etiologie

K lokální aplikaci na nehojící se rány (bércové vředy, diabetické defekty, praskliny, trhliny, proleženiny) a jako podpůrný lokální prostředek k zabránění rozvoje zánětu podkožních tkání a šlach aj.
DebriEcaSan aquagel velmi příznivě působí na okraje defektu, které zůstávají zcela vitální, bez poškození a svým složením má sekundární terapeutický účinek, který výrazně urychluje hojení a pozitivně napomáhá aplikované terapii při novotvorbě cév a obnově krycí tkáně kůže a sliznic okrajových částí defektů, čímž urychluje hojení a znatelně zmenšuje rozsah poškození. Současně obnovuje krycí tkáň na nově vytvořených vazivově-cévních tkáních - ostrůvky uvnitř defektu. Po jejich sloučení pak vzniká nový kožní kryt také uvnitř rány a postupně dochází k úplnému zhojení
DebriEcaSan aquagel se doporučuje používat zejména v čistící a granulační fázi hojení.

výhody použití

 • Snižuje alkalické pH v ráně, tím napomáhá hojení
 • Snižuje mikrobiální zátěž
 • Účinně hydratuje ránu i okolí rány, brání tvorbě krust
 • Uvolňuje nekrózy a ulpívající devitalizovanou tkáň
 • Zkracuje dobu hojení
 • Nepoškozuje zdravou tkáň, je netoxický, nedráždí kůži ani sliznice
 • podporuje uzavírání rány
 • nealergizuje, vhodný pro použití u dětí i těhotných žen
 • kompatibilní se všemi terapeutickými materiály
 • Zajišťuje atraumatický převaz ran
 • Konzistence gelu umožňuje aplikaci ve svislých polohách (nevytéká)

Návod na použití

Očistěte ránu od mechanických nečistot, poté spodinu dezinfikujte nejlépe dezinfekčním roztokem DebriEcaSan® Alfa. Aplikujte gel z originálního balení přímo na defekt tak, aby kopíroval jeho okraje. Okraje rány je vhodné potřít ochrannou pastou. Ránu kryjte nejlépe polyetylenovou mřížkou, či sterilními čtverci mastého tylu. Dále přiložte absorpční krytí s nepropustnou fólií a fixujte obinadlem. Gel lze ponechat 24-48 hodin. Více v návodu na použití u výrobce.

Skladování

Dlouhodobě skladujte v původních obalech mimo dosah dětí v chladnu a temnu, krátkodobě (při používání) možno skladovat maximálně do teploty 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.


 

DebriEcaSan® aquagel 250g, tuba

Objednací kód: 258

Kód SÚKL:  5006776

Výše úhrady: 100%

DebriEcaSan® aquagel 500g, lahev s uzávěrem (aplikační tryska)

Objednací kód: 265

Kód SÚKL: 5006735

Výše úhrady: 100%

DebriEcaSan® aquagel 30ml, lahvička s aplikátorem (v krabičce)

Objednací kód: 319

DebriEcaSan® aquagel 30g, tuba (v krabičce)

Objednací kód: 326

Kód SÚKL: 5007000

Výše úhrady: 100%

Upozornění:

Nepoužívat současně s lokálními ATB v kolagenových nosičích. Může dojít ke snížení lokálních účinků ATB. Nepoužívat při alergii na některou ze substancí. Nepožívat.

DebriEcaSan® aquagel je zdravotnický prostředek třídy nebezpečnosti IIb, CE1023.